CCNA Service Provider
CCNA Service Provider
CCNA Service Provider

مشخصات محصول :  آموزش دوره  CCNA Service Provider

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

 

not rated ۹۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
Fortigate
Fortigate
Fortigate

مشخصات محصول :  آموزش دوره Fortigate

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۹۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
ISMS
ISMS
ISMS

مشخصات محصول :  آموزش دوره ISMS

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۸۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
Kali Linux
Kali Linux
Kali Linux

مشخصات محصول :  آموزش دوره Kali

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۷۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
Linux Essentials
Linux Essentials
Linux Essentials

مشخصات محصول :  آموزش دوره Linux Essentials

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۹۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
MS Project
MS Project
MS Project

مشخصات محصول : MS Project

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۷۰,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
Net Fundamentals.
Net Fundamentals.
Net Fundamentals.

مشخصات محصول :  آموزش دوره Net Fundamentals.

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۹۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
Photoshop
Photoshop
Photoshop

مشخصات محصول :  photoshop

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۳۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
آموزش پروژه محور طراحی برنامه اندرویدی برای وب سایت
آموزش پروژه محور طراحی برنامه اندرویدی برای وب سایت
آموزش پروژه محور طراحی برنامه اندرویدی برای وب سایت

مشخصات محصول : آموزش پروژه محور طراحی برنامه اندرویدی برای وب سایت

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۸۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم
ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم
ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم

مشخصات محصول :  آموزش دوره ارزیابی امنیتی شبکه های بی سیم

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

 

not rated ۷۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
راه اندازی و مدیریت فروشگاه با WordPress
راه اندازی و مدیریت فروشگاه با WordPress
راه اندازی و مدیریت فروشگاه با WordPress

مشخصات محصول :  آموزش دوره راه اندازی و مدیریت فروشگاه با WordPress

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۸۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
مدیریت وب سایت با WordPress
مدیریت وب سایت با WordPress
مدیریت وب سایت با WordPress

مشخصات محصول :  آموزش دوره مدیریت وب سایت با WordPress

روش تحویل : از طریق پست

 نوع محصول : لوح فشرده

not rated ۸۹,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید